Αρχική ΣελίδαΠεριεχόμεναΔείκτης

Γλώσσα

Διάβολος

Διάβολος

Αυτή η κάρτα είναι περίπου κακουχίες, αγωνία ή αρνητικά πρότυπα. Θα χρειαστεί να παραμείνει θετικό και να ανακτήσει το θάρρος σας.

Μερικές φορές, όταν ικανοποιούν τις επιθυμίες σας, θα μπορούσε να βλάψει άλλους ανθρώπους, αλλά θα πλήξει τελικά τον εαυτό σας. Μην αποφευχθούν σημαντικά προσωπικά ζητήματα, όπως αυτά τα ζητήματα θα σας φέρει δυσάρεστες συνέπειες. Αναζητώντας άμεση ικανοποίηση δεν θα λύσει αυτά τα θέματα. Θα πρέπει ακόμη να αντιμετωπίσουν τους φόβους, ενοχή ή κακό.

Η αντιστραφεί κάρτα δείχνει ότι, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τυχόν προκλήσεις και να επιμείνουμε για να κερδίσει. Θα είστε σε θέση να ανακτήσει την ευτυχία σας.