Αρχική ΣελίδαΠεριεχόμεναΔείκτης

Γλώσσα

Μάγος

Μάγος

Αυτή η κάρτα είναι για τις νέες ευκαιρίες, νέα ξεκινήματα, τα κίνητρα αγάπη και προσωπικών οικονομικών. Αν είστε ειλικρινής, άλλοι άνθρωποι θα σέβεται πραγματικά σας.

Να είστε προσεκτικοί σε ό, τι λέτε. Δώστε στον εαυτό σας χρόνο να σκεφτώ. Όταν αποφασίσει να λάβει μέτρα, νομίζω δύο φορές και να είναι συνετή.

Θα πρέπει να κατανοήσει πλήρως τα κίνητρα την αγάπη σας. Re-ρομαντική προσαρμόσει τις προτεραιότητές σας. Εάν είστε ασθενής και απαλή, ρομαντισμό σας θα αυξηθεί.

Η αντιστραφεί κάρτα δείχνει ότι, εγώ σας μπορεί να σας αναγκάσει να λάβει βιαστικές ενέργειες. Μπορεί να θέλετε να χειραγωγήσει άλλους να αποκτήσουν πλεονέκτημα ή δύναμη.