Αρχική ΣελίδαΠεριεχόμεναΔείκτης

Γλώσσα

Τροχός τύχης

Τροχός τύχης

Αυτή η κάρτα είναι περίπου μοίρα, τύχη, συγκρούσεις και απροσδόκητα γεγονότα. Θα χρειαστεί να παραμείνει θετικό και ενεργητικό.

Μπορείτε να αντιμετωπίσουν αβέβαιες καταστάσεις. Ελεύθερη βούληση και τη φαντασία σας θα ελευθερώσει εσωτερικό εγώ σας. Όλα είναι δυνατά. Αν συμβεί απροσδόκητες αλλαγές, θα πρέπει να παραμείνει ευέλικτη και ανοικτή. Χρειάζεται να σπάσει αρνητικά πρότυπα. Κάποια στιγμή θα συνειδητοποιήσετε ότι η τύχη είναι με το μέρος σας.

Η αντιστραφεί κάρτα δείχνει ότι, μπορεί να έχετε ζήλια, δυσαρέσκεια και απογοήτευση. Προσπαθήστε να μην κάνει βιαστική απόφαση, καθώς τα πράγματα δεν μπορεί να είναι αυτό που περιμένατε.