Αρχική ΣελίδαΠεριεχόμεναΔείκτης

Γλώσσα

Απόφαση

Απόφαση

Αυτή η κάρτα είναι για συγχώρεση, τη συμπόνια, τη στήριξη, την ελπίδα και νέες ευκαιρίες. Ορισμένες προηγούμενες αποφάσεις μπορεί να αρχίσει να δείξει τις συνέπειες ή τα αποτελέσματά τους.

Όποια και αν είναι τα αποτελέσματα αυτά θα ήθελα, θα πρέπει να συγχωρήσει και να στηρίξει άλλους ανθρώπους. Θα φέρει νέα ελπίδα και συμπόνια. Θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσουν μερικές ευχάριστες στιγμές.

Η αντιστραφεί κάρτα δείχνει ότι, ίσως χρειαστεί επίσης να βοηθήσει άλλων ανθρώπων. Εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να επιδιώξει να λάβει καθοδήγηση, παροχή συμβουλών και αρωγής. Προσπαθήστε να οικοδομήσει νέα εταιρική σχέση, η δύναμή σας θα ανακάμψει και θα έχετε μια νέα αρχή.