Αρχική ΣελίδαΠεριεχόμεναΔείκτης

Γλώσσα

Βασιλιάς της Ραβδί

Βασιλιάς της Ραβδί

Αυτή η κάρτα είναι για δύναμη, αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα και χάρισμα. Θα έχετε θρυλικό θέληση και χάρισμα.

Εμπιστοσύνης σας θα σας φέρει πιο ανταγωνιστική δύναμη, είτε στη ζωή την αγάπη σας, ή στην καριέρα σας. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τη δύναμη της θέλησης σας για να εκφράσουν τα πάθη ή τις ιδέες σας. Αν είστε καλός ακροατής, και αν είστε επίσης πολύ ήπια, θα κερδίσετε κάθε φορά.

Η αντιστραφεί κάρτα δείχνει ότι, συντηρητική και αμυντική στάση θα μπλοκάρει χάρισμα και η δύναμη της θέλησης σας. Θα πρέπει να είμαστε τολμηροί και ενεργητικός, και να αρχίσει να κοιτάξουμε το μέλλον.