Αρχική ΣελίδαΠεριεχόμεναΔείκτης

Γλώσσα

Τρία της Ξίφος

Τρία της Ξίφος

Αυτή η κάρτα είναι για κακό, την απώλεια και την χειραφέτηση. Μπορεί να έχετε κάποιες επώδυνες εμπειρίες, λόγω ασύνετη αποφάσεις.

Θα πρέπει να ξεχάσουμε παρελθόν μίσος και πικρία. Διαφορετικά ίσως να είναι ευάλωτα σε περαιτέρω κακό. Παλιές πληγές θα μπορούσε να καταστρέψει τελικά, γιατί η καρδιά σας θα σας προδώσει.

Θα πρέπει να είναι θαρραλέα, όπως ορισμένοι απώλεια είναι αναπόφευκτη. Μην εκδίκηση, γιατί αυτό θα κάνει τα πράγματα χειρότερα.

Η αντιστραφεί κάρτα δείχνει ότι, θα πρέπει να μάθει το μάθημα σας, έτσι ώστε δεν θα κάνει το ίδιο λάθος ξανά. Κρίση μπορεί να είναι μια κρίσιμη καμπή για μια νέα ευκαιρία.