Strona głównaZawartośćIndeks

Język

Sześć pentacles

Sześć pentacles

Ta karta jest o sukces i radość. Można tylko mieć pewne szczęście lub powodzenie.

Można świętować swoje szczęście i sukces. Można by pomyśleć, że ci zasługują na otrzymanie jakiejś nagrody, zwłaszcza po tylu latach starań. Jako dobroczyńca, będziesz musiał podzielić się tym sukcesem, aby wyrazić wdzięczność. Jeśli możesz pomóc ludziom potrzebującym, to także bogate w swoim sercu.

Odwrócenia karty oznacza, że plik może mieć niedbalstwa lub chciwości. Jeśli można zidentyfikować motywy pomagać innym, będziecie mogli wygrać zaufania i zrobić sobie naprawdę radosne.