info-tarot.com
InnehållIndex

Språk

Sju av trollstavar

Sju av trollstavar

Detta kort handlar om styrka, uthållighet och arena. Du kan behöva försvara ditt rykte och position.

Du måste fatta genomtänkta beslut, och skapa dina principer och gränser. Då måste du hålla fast vid dina principer, så att andra människor inte får överskrida.

Din bottom line kan inte äventyras. Om ni är beslutna att fortsätta, kommer svartsjuk rivaler stoppa deras illvilliga attacker. Du kommer så småningom att vinna.

Den omvända kortet visar att kan du inte hålla fast vid dina principer, eller så kan du nöja sig med mindre. Men ni ska tro att du förtjänar mer.

Hälsosam kost  - Diversifierad matlagning
Hårvård - Alopecia areata