info-tarot.com
InnehållIndex

Språk

Två av pentacles

Två av pentacles

Detta kort handlar om förståelse, kärlek och framgång. Du kan stöta på ett dilemma, två situationer får dig att känna svåra att hantera.

Du vill spendera mer tid att arbeta, så att du kan uppnå dina mål och framgång. Å andra sidan, din familj behöver din uppmärksamhet och omsorg. Du måste klokt fördela din tid och resurser, så att du riktigt kan hantera denna utmaning. Om du kan balansera arbete och familj, kan detta vara en win-win situation.

Den omvända kort innebär att du kanske påtryckningar från både arbete och familj. Men om du kan balansera arbete och nöjen, kommer den press försvinna.

Bibel visdom - Lera modell
Hudvård - Acne vård