info-tarot.com
InnehållIndex

Språk

Sex av svärd

Sex av svärd

Detta kort handlar om hopp, tillit och förtroende. Du kan ha genomgått svåra tider, men din situation kommer snart att förbättras.

Den sista etappen av umbäranden kommer att testa din uthållighet och beslutsamhet. Du kommer att behöva ta försiktiga åtgärder och förbereda sig för den slutliga segern. Om du kan söka vägledning, återskapa förtroende och vänskap, så får du genuint stöd. Du skulle glömma tidigare bördorna, så att du kan få en nystart.

Den omvända kortet visar att du kanske rädsla eller tveka. På grund av tidigare misslyckanden, kan du vara rädd eller orolig. Men du måste gå ut och anamma nya möjligheter.

Ögonvård - Central seröst retinopati
Skelett och leder - Mellanfot fraktur